Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
KUŹNICA

Cmentarz żydowski w Kuźnicy znajduje się na wzgórzu we wschodniej części wsi, pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Kopernika. Od strony wschodniej przylega do drogi nr 19. Cmentarz zajmuje działkę geodezyjną nr 201105 2.0015.510 o nieregularnym kształcie i powierzchni 7798 m kw.

Data założenia cmentarza nie jest znana. Niewykluczone, że powstał na przełomie XVII i XVIII w., wraz z ukonstytuowaniem się w Kuźnicy samodzielnej gminy żydowskiej.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. Część obszaru grzebalnego zniszczono w wyniku wybierania żwiru, wschodni sektor został zajęty podczas budowy w 1994 r. trasy Grodno-Białystok.

W obrębie cmentarza, w jego północno-zachodnim narożniku zachowały się pojedyncze nagrobki, w tym dwa w formie miniaturowych, zamkniętych oheli z wmurowaną tablicą inskrypcyjną. Na podstawie materiału ikonograficznego, m. in. zdjęć Tomasza Wiśniewskiego z 1988 r., odczytano poniższe dane osobowe zmarłych:

- Awraham Mordechaj syn Nisena Nowodzielski, zm. 1 aw 5698 r.,
- [...] Bejla córka Elchanana, zm. 11 ijar 5660 r.,
- [...], zm. 16 elul 5680 r.

W środkowej części cmentarza znajduje się pomnik - granitowy głaz bez napisów.

Cmentarz jest otoczony współczesnym ogrodzeniem, wykonanym z żelaznych przęseł zdobionych motywem menory. Wejście możliwe jest przez niezamkniętą bramę od strony drogi nr 19. Cmentarz jest zagrożony zaśmieceniem i dalszą dewastacją.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego ( nr rej.: 846 z 28.09.1998 r.).

tekst: K. Bielawski
Pawłowski K., Kuźnica. Szkic historyczny. Trudne dzieje pogranicza [w:] Przyrodnicze oblicza Ziemi Kuźnickiej,
red. Dąbski M., Szwarczewski P., Warszawa 2011.
Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.

Więcej zdjęć z cmentarza żydowskiego w Kuźnicy znajdziesz na stronie www.bagnowka.com

cmentarz żydowski w Kuźnicy cmentarz żydowski w Kuźnicy cmentarz żydowski w Kuźnicy cmentarz żydowski w Kuźnicy
foto: Jacques Lahitte foto: Adam Karabowicz foto: Adam Karabowicz foto: Adam Karabowicz
cmentarz żydowski w Kuźnicy cmentarz żydowski w Kuźnicy cmentarz żydowski w Kuźnicy cmentarz żydowski w Kuźnicy
foto: Adam Karabowicz foto: Adam Karabowicz foto: Adam Karabowicz foto: Adam Karabowicz
Poszukujemy wszelkich informacji o cmentarzu żydowskim w Kuźnicy Białostockiej.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają tą nekropolię z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas