Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
KUTNO  

Pierwsze wzmianki o osadnictwie żydowskim w Kutnie - a ściślej o kutnowskich Żydach: Mojżeszu, Salomonie i Lewku - pochodzą z 1513 roku, choć z pewnością wyznawcy judaizmu mieszkali tu już wcześniej. W 1753 roku miasto zniszczył pożar, ogień strawił też dokumenty lokalnej gminy żydowskiej, dlatego też dzieje tej społeczności do połowy XVIII wieku nie są dobrze udokumentowane. Wiadomo, że kutnowscy Żydzi prowadzili rozwiniętą działalność handlową, docierając nawet do Niemiec i Niderlandów. Znany badacz historii mazowieckich Żydów, Paweł Fijałkowski w swym opracowaniu zatytułowanym "Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV - XVIII wieku" podaje, że "Żydzi z Sochaczewa, Mszczonowa, Kutna (...) handlowali przede wszystkim skórami zwierząt hodowlanych i produktami pochodnymi, to jest: skórami krowimi, wołowymi, baranimi i cielęcymi oraz kożuchami, butami, juchtem i wojłokiem. Przedmiotem ich zainteresowania były również skóry zwierząt dzikich: zajęcy, kun, lisów i tchorzy". Wielu z nich zajmowało się także rzemiosłem, między innymi krawiectwem i kuśnierstwem. Dodatkowym źródłem utrzymania była hodowla koni i bydła. Według wzmiankowanego wcześniej P. Fijałkowskiego, w Kutnie 29% hodowanych zwierząt należało do Żydów. W 1765 roku w Kutnie żyło 928 Żydów.

Wiek dziewiętnasty to okres burzliwego rozwoju społeczności kutnowskich Żydów. Sprzyjało temu między innymi wybudowanie linii kolejowej, którą przewożono towary z fabryk Łodzi. W ciągu tego stulecia liczebność Żydów w Kutnie uległa zwielokrotnieniu. O ile w 1800 roku w Kutnie żyło 1.376 Żydów - co stanowiło 70,2% wszystkich mieszkańców - to dane z 1908 roku wzmiankują już 8.978 żydowskich mieszkańców miasta. W XIX wieku w Kutnie powstało też wiele organizacji żydowskich. W tym czasie w mieście zbudowano murowaną synagogę. Najsłynniejszym rabinem Kutna był Jehoszua Trunk, znany też pod nazwiskiem Star Szyja Trunk. W 1861 roku opuścił on Pułtusk, gdzie został oskarżony o niegospodarność i zaniedbywanie swych obowiązków religijnych. Następnie ponad trzydzieści lat spędził w Kutnie. Był autorem licznych responsów rabinicznych, znał na pamięć Biblię i Talmud. Z rodziny Trunków wywodził się znany amerykański historyk i pisarz Jechiel Jeszaja Trunk. Kutno było także ośrodkiem studiów religijnych i Haskali, czyli żydowskiego oświecenia.

Kutno to także rodzinne miasto Szaloma Asza - wybitnego żydowskiego dramaturga, prozaika i eseisty, tworzącego w języku jidysz; autora między innymi "Boga zemsty", "Męża z Nazaretu", "Apostoła" i "Marii". Więcej informacji o tym popularnym pisarzu można znaleźć w portalu Wikipedia. Od 1993 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie organizuje imprezy kulturalne poświęcone Szalomowi Aszowi, jego imieniem nazwano też jedną z ulic miasta.

Początek XX wieku przyniósł spadek liczby Żydów w Kutnie. Było to spowodowane działaniami wojennymi z lat 1914 - 1919, migracjami do Łodzi oraz Ameryki. Spis powszechny z 1921 roku odnotował w mieście 6.784 osoby pochodzenia żydowskiego.

Po wybuchu II wojny światowej Żydzi z Kutna zostali poddani licznym represjom. Wkrótce po zajęciu miasta, naziści spalili synagogę. Majątki Żydów zostały przejęte przez grupę folksdojczów. W czerwcu 1940 roku na terenie cukrowni "Konstancja" utworzono getto, w którym stłoczono około siedmiu tysięcy osób, w tym także Żydów deportowanych z innych miejscowości. Na tak dużą liczbę osób przypadały tylko trzy ubikacje i jedno ujęcie wody. Trudne warunki sanitarne przyniosły epidemię tyfusu, w wyniku której zmarło około trzystu chorych. Wiosną 1942 roku Żydzi z getta w Kutnie zostali wywiezieni do obozu w Chełmnie nad Nerem. Tam - w samochodach przekształconych na komory gazowe - zostali zgładzeni. Holocaust przeżyli nieliczni.

Cmentarz żydowski w Kutnie położony jest na wzniesieniu pomiędzy ulicami: Sobieskiego, Zdrojową i Tarnowskiego. Nekropolia została założona w XVIII wieku. Trudno obliczyć ilość dokonanych tu pochówków, jednak najstarsi mieszkańcy Kutna pamiętają, że w latach przedwojennych były tu setki, a może tysiące nagrobków, a jeden z naszych rozmówców użył określenia "las macew". Zakładając, że pod koniec XIX wieku w Kutnie żyło prawie dziewięć tysięcy Żydów, można z całą pewnością stwierdzić, że był to duży cmentarz. Wśród nagrobków wyróżniał się ohel znanego rabina Trunka. Do jego grobu pielgrzymowali pobożni Żydzi, zanosząc prośby o zdrowie i powodzenie w życiu osobistym.

Szalom Asz tak opisywał kutnowski beit-kwarot: "Stary cmentarz położony jest na wzgórzu, a nagrobki ocienione są drzewami. Pod każdym drzewem jest nagrobek, pod każdym nagrobkiem śpi dusza, a wszystkie spoglądają w dół na miasteczko. Grób każdego rabina otoczony jest grobami członków jego gminy, tak że można liczyć pokolenia według grobów rabinów. Część imion zmarłych słyszy się jeszcze pośród żywych. Niektóre imiona zostały wyryte w kamieniu i drewnie miasteczka, w jego uliczkach i podwórkach: zaułek reb Jochanana, podwórze reb Moszego ... Cisza panuje na cmentarzu"

O tym, jak cmentarz ten wyglądał przed wojną, możemy też dowiedzieć się dzięki nielicznym archiwalnym zdjęciom. Kilka z nich zamieszczono na stronie internetowej www.bagnowka.com.

Cmentarz żydowski w Kutnie przed wojną
Zdjęcie wykonane na cmentarzu w Kutnie przed II wojną światową
(źródło: Księga Pamięci Kutna)

Podczas II wojny światowej naziści zniszczyli nekropolię. Kamienne nagrobki wyrwano i wykorzystano do utwardzania chodników, placów i podwórek domów, zajętych przez Niemców. Na cmentarzu miał powstać Pomnik Zwycięstwa III Rzeszy, jednak planów tych nie zrealizowano. Na terenie nekropolii grzebano Żydów, zmarłych lub zamordowanych w getcie. Cmentarz był także miejscem egzekucji ludności żydowskiej.

Cmentarz żydowski w Kutnie w 1947 roku
Cmentarz żydowski w Kutnie w 1947 roku.
Zdjęcie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

Po wojnie nieliczni już kutnowscy Żydzi dokonali na cmentarzu pochówku przywiezionych z obozu w Chełmnie nad Nerem prochów swych bliskich. Odsłonięto wtedy pomnik ofiar Holocaustu. Była to stylizowana na macewę płyta z Gwiazdą Dawida w zwieńczeniu i napisem w językach hebrajskim i polskim: "Wieczna pamięć zamordowanym Żydom przez zbirów hitlerowskich, co spoczywają w bratniej mogile. Cześć Waszej pamięci!". Obelisk ten został jednak bardzo szybko zburzony przez "nieznanych sprawców". Jak wspomina jeden z mieszkańców Kutna w swym liście przesłanym do Żydowskiego Instytutu Historycznego, ostatni pogrzeb na kutnowskim cmentarzu miał miejsce w 1948 roku.

Później cmentarz stopniowo popadał w zapomnienie. Wybierano z niego żwir, w powstałe w ten sposób doły wrzucano śmieci. Mieszkańcy wypasali tu zwierzęta gospodarskie. Zdarzały się przypadki rozkopywania grobów w poszukiwaniu rzekomych kosztowności. Znikały też nieliczne zachowane nagrobki. Macewy lub ich potłuczone fragmenty przez wiele lat można było znaleźć w wielu punktach miasta, między innymi w murku na placu targowym czy w bruku ul. Sowińskiego.

W latach osiemdziesiątych, dzięki zaangażowaniu Andrzeja Urbaniaka, byłego dyrektora muzeum w Kutnie oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, zaczęto odzyskiwać i zabezpieczać żydowskie nagrobki. Andrzej Urbaniak w wypowiedzi opublikowanej na łamach "Głosu Porannego" tak wspominał ten czas: "Przywoziliśmy macewy z okolicznych podwórek, ulic, ogródków. Odzyskiwaliśmy każdą płytę, którą udało się wyrwać z ziemi lub muru, niejednokrotnie dając w zamian płyty zastępcze". W ciągu kilku lat zebrano kilkaset macew. Kutnowscy społecznicy wraz ze Związkiem Religijnym Wyznania Mojżeszowego planowali przeniesienie macew na teren cmentarza i urządzenie lapidarium wraz ze Ścianą Płaczu ze zniszczonych nagrobków. Z różnych względów plany te nie zostały sfinalizowane. Do dziś płyty nagrobne składowane są w magazynie Muzeum Regionalnego w Kutnie. Na cmentarzu wystawiono pomnik poświęcony pamięci Żydów z Kutna. Umieszczono na nim napisy w języku polskim i hebrajskim o treści: "Jest to miejsce spoczynku Żydów kutnowskich, osiadłych w mieście od początku XV wieku. Cmentarz zlokalizowany na pagórku powstał w 1793 roku. Żydzi byli tu chowani do marca 1943 roku. Prosimy o zachowanie powagi" .

Kutno - kirkut pomnik na cmentarzu żydowskim w Kutnie pozostałości cmetnarza żydowskiego w Kutnie

Dziś na cmentarnym wzgórzu można odnaleźć fragmenty poprzewracanych i zniszczonych nagrobków. Reporter "Gazety na Mazowszu" tak opisał to miejsce: "Zimą cmentarz zamienia się w tor saneczkowy, a latem jest obiektem zabaw sportowych, organizowanych przez zamieszkałe w pobliżu dzieci. Poza tym systematycznie odbywają się tam alkoholowe libacje. Obiektem agresji chuliganów padają tablice pamiątkowe poświęcone kutnowskim Żydom - oblewane farbą i pokrywane obraźliwymi napisami".

tekst: K. Bielawski
zdjęcia: Aleksander Schwarz
Kliknij tu, by obejrzeć film video, nakręcony na terenie tej nekropolii
Polecamy też obejrzenie nagrania "W Kutnie nie ma już Żydów"
Mapę okolic Kutna z 1938 r. z zaznaczonym cmentarzem żydowskim
znajdziesz tutaj:
Zainteresowanym historią Żydów w Kutnie polecamy odwiedzenie poniższych stron:
We remember Jewish Kutno
Księga Pamięci Kutna
www.SzukamyPolski.com
www.yadvashem.org
Miasteczko Szaloma Asza

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas