Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
KAZANÓW
   

Pierwsze wzmianki o żydowskich mieszkańcach Kazanowa pochodzą z połowy XVII wieku. Archiwalne zapisy z 1662 roku wzmiankują, iż w Kazanowie było w tym czasie szesnastu żydowskich płatników podatku pogłównego i - odpowiednio - czternastu w latach 1673-74 oraz trzynastu w 1673 roku. Z protokołów wizytacji miejscowej parafii katolickiej wynika, że już w 1711 roku w Kazanowie funkcjonowała gmina żydowska, posiadająca drewniany dom modlitwy. Wiadomo, że w 1781 roku na terenie miejscowości i w jej okolicach mieszkało około osiemdziesięciu wyznawców judaizmu.

Największy rozwój liczebny społeczności kazanowskich Żydów przypadł na wiek dziewiętnasty. W 1827 roku mieszkało tu 170 osób pochodzenia żydowskiego; trzydzieści lat później liczba ta wzrosła do 469 osób. Żydowska gmina wyznaniowa utrzymywała wspomniany uprzednio bejt ha-midrasz, cmentarz, dom rabina, cheder czyli szkołę dla chłopców oraz łaźnię rytualną. Spis powszechny z 1921 roku odnotował w Kazanowie 336 osób pochodzenia żydowskiego, którzy stanowili wówczas 41,3% wszystkich mieszkańców. W latach 1929-1930 wzniesiona została nowa, murowana synagoga.

Po wybuchu drugiej wojny światowej naziści poddali miejscową ludność żydowską narastającym represjom, wprowadzając obowiązek stawiania się do robót przymusowych oraz wiele innych ograniczeń. Do miasta przesiedlano także Żydów z okolicznych osad. W październiku 1942 roku około ośmiuset Żydów z Kazanowa zostało deportowanych do getta w Siennie, skąd później trafili do komór gazowych w obozie w Treblince.

Cmentarz żydowski w Kazanowie znajduje się we wschodniej części miejscowości, w kierunku Kroczowa. Jego lokalizację można odnaleźć na przedwojennej wojskowej mapie okolic Zwolenia. Nie znamy dokładnej daty założenia cmentarza, z pewnością istniał on już w początkach XVIII wieku. Jak zapamiętał jeden z mieszkańców, przed wojną cmentarz był ogrodzony, było na nim wiele nagrobków, pomalowanych na jaskrawe kolory. W okresie drugiej wojny światowej nekropolia została zniszczona przez Niemców, z ich polecenia kamienne nagrobki wykorzystano do utwardzania dróg. Dzieła dewastacji dokończono po wyzwoleniu. W dniu 26 czerwca 1964 roku władze wydały oficjalną - choć niezgodną z zasadami judaizmu - decyzję o zamknięciu cmentarza.

Do dziś na terenie nekropolii zachowała się jedynie częściowo zniszczona ceglana brama cmentarna. Nasz korespondent podczas swej wizyty latem 2008 roku na cmentarzu nie odnalazł żadnych macew. Pewna ilość fragmentów nagrobków została wydobyta z jednej z dróg i zabezpieczona przez miejscowego społecznika.

tekst: K. Bielawski
zdjęcie: Łukasz Kowalczyk
Bibliografia:
Zenon Guldon: "Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVII wieku"
Adam Penkalla "Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim"

cmentarz żydowski w Kazanowie

Poszukujemy wszelkich informacji o Żydach z Kazanowa i ich cmentarzu.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają tą nekropolię z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas