Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
GRODZISK MAZOWIECKI
"Ten cmentarz ma walory artystyczne i historyczne,
które stawiają go w pierwszym rzędzie
zabytków tego typu w Polsce..."
Marek Cabanowski, "Gawędy o Grodzisku"

Początki osadnictwa żydowskiego w Grodzisku Mazowieckim datuje się na XVI wiek. Aleksander Kaczorowski, dziennikarz i eseista pochodzący z Grodziska Mazowieckiego, napisał kiedyś: "W połowie XIX wieku miasto liczyło sobie kilka tysięcy mieszkańców, niemal 80 procent z nich było wyznania mojżeszowego. Toteż do dziś mieszkańcy sąsiednich miejscowości nazywają Grodzisk żydowskim miastem, a grodziszczan - Żydami". Jak podaje ks. Mikołaj Bojanek w swym opracowaniu zatytułowanym "Kościół i parafia w Grodzisku", w latach 1750-1769 grodziscy wyznawcy judaizmu otrzymali zgodę na budowę pierwszej bóżnicy. W 1765 roku żyło tu 157 Żydów, a pod koniec XIX wieku wśród 1.928 mieszkańców miasta aż 1.681 osób było pochodzenia żydowskiego. W 1860 roku wzniesiono wielką synagogę, a w 1901 r. dom modlitwy (beit ha-midrasz). W XIX wieku w Grodzisku Maz. osiadł cadyk Elimelech Szapiro, wywodzący się z rodziny słynnego Magida z Kozienic. Założona przez niego grodziska dynastia cadyków nie była wprawdzie tak znana i potężna jak dynastie z Góry Kalwarii, Kozienic czy Nowego Sącza, z całą pewnością jednak "dwór" Elimelecha przyciągał wielu chasydzkich pielgrzymów.

Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie w 1939 roku, grodziscy Żydzi zostali poddani dotkliwym represjom. W grudniu 1940 r. utworzono getto, w którym stłoczono miejscowych Żydów oraz przesiedleńców z innych miejscowości, między innymi z Kraju Warty. Likwidacja getta nastąpiła w dniu 13 lutego 1941 r. - jego mieszkańców deportowano do Warszawy, skąd później trafili do obozu w Treblince. Dziś o żydowskiej przeszłości miasta przypomina niewielki cmentarz.

Do dziś zachowało się kilkadziesiąt macew - większość z nich jest potłuczona i poprzewracana

Cmentarz żydowski w Grodzisku Mazowieckim założono na gruntach pomiędzy drogami wiodącymi do Błonia i Rokitna, później ta ostatnia szosa została nazwana ulicą Żydowską. Miejsce to zlokalizowane jest w sąsiedztwie dworca kolejowego. Nekropolia powstała w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie zgody udzielonej grodziskiemu kahałowi przez proboszcza ks. Jana Klemensa Mokronoskiego. Wyznawcom judaizmu zezwolono grzebać swych zmarłych "za miastem, na polu wyznaczonem, skromnie, bez pompy i przepychu".

Pierwotnie wejście znajdowało się od strony zachodniej. Prawdopodobnie przy bramie zbudowano nieduży dom przedpogrzebowy. W 1845 roku kosztem "541 srebrnych rubli i 83 kopiejek" cmentarz otoczono drewnianym płotem. Powierzchnia nekropolii wynosiła wówczas 104 m x ok. 72-74 m. Pod koniec XIX wieku teren cmentarny poszerzono, dokupując od strony północnej działkę o długości około 70 metrów. W tym samym okresie zbudowano murowane ogrodzenie, przesuwając jednocześnie bramę w kierunku północnym. W 1929 roku oraz 1934 roku dokonano kolejnych zakupów ziemi w celu powiększenia cmentarza. Ostatecznie długość działki cmentarnej wyniosła około 310 metrów, a jej szerokość w węższym, północnym krańcu - około 62 metrów.

Do czasu powstania cmentarza wyznania mojżeszowego na Bródnie, grodziski beit-kwarot służył jako miejsce pochówku także dla warszawskich Żydów. Jego wartość podkreślał znany przedwojenny historyk Majer Bałaban, pisząc w 1929 roku: "Chcąc zbadać historię warszawskiej gminy żydowskiej przed założeniem cmentarza na Pradze, musimy dokładnie przestudiować epitafia w Grodzisku lub Sochaczewie".

Podczas I wojny światowej cmentarz uległ częściowej dewastacji. Wzmiankowany uprzednio ksiądz Mikołaj Bojanek zapisał, iż "kierkut ograbiono i zbezczeszczono". W 1922 roku przeprowadzono prace restauracyjne, między innymi naprawiając ogrodzenie. W latach II wojny światowej naziści zniszczyli cmentarz. Nagrobki na rozkaz Niemców zostały wykorzystane do prac budowlanych. Rozebrano także ceglane ogrodzenie. Do czasu likwidacji grodziskiego getta na cmentarzu odbywały się pochówki. W dniu 30 września 1944 r. na terenie nekropolii rozstrzelano trzy osoby, z których przynajmniej jedna była pochodzenia żydowskiego. Niewykluczone, że ciała ofiar pogrzebano w pobliżu miejsca egzekucji.

Proces dewastacji trwał także po wyzwoleniu, po części za przyzwoleniem władz. Jeszcze w latach czterdziestych cmentarz przekazano Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", która przetrzymywała tu maszyny i materiały budowlane. W 1953 roku Urząd do Spraw Wyznań wyraził zgodę na "rozbiórkę walącego się ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Grodzisku Maz. (....) i użycie uzyskanego z rozbiórki materiału na cele budowlane pod warunkiem przeniesienia pozostałych nagrobków w jedno miejsce i oparkanienia tej części cmentarza siatką. Należy jednocześnie wystąpić z wnioskiem (.....) o zamknięcie cmentarza i przeznaczenie placu na zieleniec". Z czasem większość dawnego terenu nekropolii zajęły różne firmy, między innymi składnica złomu. W 1984 r. wizytator z oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków stan cmentarza scharakteryzował używając następujących słów: "Stan bardzo zły, zaniedbany. Nagrobki porośnięte trawą, krzakami, częściowo zasypane śmieciami. Płyty porozbijane, poprzewracane. Przy magazynie wysypisko śmieci. Nagrobki są rozkradane".

Przez wiele lat działacze Społecznego Komitetu Odbudowy i Rekonstrukcji Cmentarza Żydowskiego w Grodzisku zabiegali o powstrzymanie postępującej destrukcji nekropolii. Plany te udało się zrealizować w 1988 roku, kiedy to dzięki finansowej pomocy władz miasta oraz organizacji żydowskich naprawiono ogrodzenie. Bramę wejściową ustawiono od strony ul. Żydowskiej. W jej zwieńczeniu zamontowano ocalałą tablicę, upamiętniającą udział amerykańskich Żydów wywodzących się z Grodziska Mazowieckiego w restauracji cmentarza w 1922 r. Wyryto na niej napis w języku jidysz o treści: " Grodziski Związek Zapomogowy z Nowego Jorku. Rok 5682", z dopiskiem poniżej "dnia 6 lipca 1922 roku". W dniu 27 lutego 1996 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.

W 2002 r. na terenie jednej z posesji przy ul. 3 Maja odnaleziono kilkadziesiąt macew, wykorzystanych podczas wojny do utwardzenia podwórka kamienicy, zajętej wowczas przez żołnierzy Wehrmachtu. Z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Grodzisku Mazowieckim, płyty nagrobne wydobyto i przewieziono na cmentarz. Dzięki uprzejmości Aleksandra Wąsowicza z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, prezentujemy dwa filmy, nakręcone podczas akcji przenoszenia macew: FILM 1 * FILM 2

Nekropolia położona jest na działce o kształcie wydłużonego prostokąta. Do dziś przetrwało ponad dwieście macew lub ich fragmentów, w dużej części potłuczonych, poprzewracanych i przemieszczonych względem właściwego miejsca pochówku. Z całą pewnością pewna liczba płyt nagrobnych znajduje się jednak in situ. Są to nagrobki pochodzące w większości z przełomu XIX i XX wieku, można też odnaleźć pojedyncze pomniki z pierwszej połowy XIX wieku oraz z czasów II wojny światowej. Nieliczne nagrobki z kamieni granitowych pozwalają wysnuć wniosek, że najstarsza część nekropolii uległa całkowitej dewastacji i znajduje się na terenie zabudowanym. Nie zachował się także nagrobek zmarłego w dniu 17 marca 1892 roku cadyka Elimelecha z Grodziska. Grodziskie macewy wykonane są przeważnie z płyt piaskowcowych, zakończonych najczęściej półkolistym łukiem. Dominują inskrypcje w języku hebrajskim, na jednym z pomników fragment epitafium wyryto w języku aramejskim. W zwieńczeniach części macew wyrzeźbiono typowe dla żydowskiej sztuki sepulkralnej zdobienia, przedstawiające: świece i świeczniki, ręce wrzucające monety do skarbonek, święte księgi, drzewa, ptaki, lwy. W wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych oraz braku renowacji, destrukcji uległy polichromie nagrobków. Ślady barwnika można odnaleźć jedynie w zagłębieniach nielicznych macew. Wśród nagrobków o szczególnych walorach artystycznych wyróżnia się macewa Herczki Zawower zm. w 1902 r., ozdobiona subtelnie wykonanym ornamentem wici roślinnej oraz stela zmarłej w 1907 r. Malki Pletman z płaskorzeźbą pięcioramiennego świecznika.

Klucze do bramy cmentarnej przechowywane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Sportowej 29.

Od pewnego czasu cmentarz porządkują pragnący zachować anonimowość dwaj młodzi ludzie. Wszystkich chętnych zapraszają do pomocy w każdą niedzielę od godz. 09.00. Więcej informacji o tej cennej inicjatywie znajdziesz w artykule Elżbiety Tryburcy "Chcą zadbać i ocalić....".

tekst & zdjęcia: KB

Więcej informacji o cmentarzu w Grodzisku Maz. znajdziesz na witrynie: WE REMEMBER JEWISH GRODZISK MAZOWIECKI! Warto też zapoznać się z treścią książki The Jewish Cemetery of Grodzisk Mazowiecki. Jej wersję w pliku PDF (19 MB) można pobrać tutaj (kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję "zapisz element docelowy jako..)." Posłuchaj audycji Radia Bogoria o Żydach w Grodzisku Maz. (mp3, czas 8 minut) . Kliknij tu, by zobaczyć położenie cmentarza na mapie satelitarnej oraz na starej mapie z 1934 roku
macewa macewa macewa macewa
Macewa Icchaka Wolbruma syna Benjamina,
zm. 6 VI 1884 r.
Macewa Jakuba Joszuy syna Chaima,
zm. 18 VIII 1884 r.
macewa Jechiela
syna Meira,
zm. 2 V 1912 r.
macewa Nechamy Krajmy córki Abrama Chaima,
zm. 11 VI 1889 r.
macewa Sary Cheny Szydly, córki Dowa,
zm. 9 VII 1929 r.
macewa Lei Rozenbojm córki Mosze,
zm. 8 II 1933 r.
macewa Mendel Ojerman, córki Eliezera,
zm. 9 XI 1928 r.
macewa Lei Ajzner
córki Cwi,
zm. 4 IV 1881 r.
macewa Herczki Zawower, zm. 13 II 1905 r.
macewa Chaima
M. Goldfarba, syna Abrama, zm. 6 V 1912 r.
macewa Gołdy Lei Goldfarb, zm. w 1896 r.
podczas porodu
inskrypcje nieczytelne
córka Józefa,
zm. 7 II 1884 r.
Poszukujemy wszelkich informacji o Żydach z Grodziska Maz. i ich nekropolii.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają ten cmentarz z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas