Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
BIERUŃ STARY   English text

Bernard Kopiec w swym opracowaniu poświęconym Żydom z Imielina, tak opisuje historię gminy żydowskiej w Bieruniu Starym: "Bieruń leżał na szlaku handlowym wiodącym z Wrocławia do Krakowa. Sprzyjało to osiedlaniu się mieście kupców i rzemieślników w tym i żydowskich. W pierwszej połowie XVIII wieku ich liczba w Bieruniu nie przekraczała kilkunastu osób. Około roku 1750 społeczność żydowska założyła gminę wyznaniową, która jednak nie została zalegalizowana przez władze państwowe. Salę modlitwy założono w prywatnym domu, utworzono również chader, gdzie obok zasad wyznania mojżeszowego nauczano historię i literaturę żydowską oraz języka hebrajskiego. W 1778 roku założono na przedmieściu Wit - cmentarz żydowski. (...) Wraz z uzyskaniem w 1812 roku przez ludność żydowską w Prusach równouprawnień, została zalegalizowana gmina wyznania mojżeszowego w Bieruniu Starym . w tym roku wzniesiono murowaną bóźnicę. W 1840 roku w Bieruniu Starym mieszkały 103 osoby wyznania mojżeszowego, natomiast do bieruńskiego kahału należało jeszcze 254 Żydów z okolicznych wiosek, w tym z Imielina 25. Z początkiem XX wieku w Bieruniu Starym mieszkało tylko 20 Żydów. Największym skupiskiem Żydów w owym czasie był Imielin gdzie mieszkało ich 41. Po przyłączeniu do Polski części Górnego Śląska dużo Żydów starobieruńskich przeniosło się do Niemiec. W 1923 roku do żydowskiej gminy wyznaniowej w Bieruniu Starym należało 84 wiernych".

Cmentarz żydowski w Bieruniu Starym został założony w 1778 roku przy ul. św. Wita nad rzeką Mleczną i zajmuje powierzchnię około 950 metrów kwadratowych. Nekropolia jest otoczona kamiennym murem, wzniesionym w końcu XIX wieku. Bramę cmentarną zdobią menory. Do obecnych czasów zachowało się ponad czterdzieści całych płyt nagrobnych oraz szereg porozbijanych i wrośniętych w ziemię macew. Najstarsze z nich pochodzą z końca XVIII w. i wykonane są z piaskowca. Najmłodsze, granitowe pomniki upamiętniają pochówki z okresu międzywojennego. Najstarsze macewy są prostokątne, a stele stawiane od połowy XIX w. mają górne krawędzie zakończone najczęściej półokrągło lub łukowato. Symbolika bardzo słabo zróżnicowana, ograniczona najczęściej do dwu hebrajskich liter. Inskrypcje na nagrobkach wykonano w językach hebrajskim i niemieckim. Na przełomie 1994 i 1995 roku bieruński kirkut poddano renowacji.

O obecności Żydów w Bieruniu przypomina też budynek dawnej synagogi przy ul. Oświęcimskiej, wykorzystywany dziś jako remiza strażacka.

Wiele informacji o cmentarzu żydowskim w Bieruniu Starym znajdziesz na stronie
"Kamienie mówią. Spacer po bieruńskim kirkucie"
Więcej zdjęć z tej nekropolii znajdziesz tutaj:

tekst & zdjęcia: Ryszard Bielawski

Bramę cmentarną zdobią menory Bieruń Stary - macewy macewy w Bieruniu Starym cmentarz żydowski w Bieruniu Starym
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas