Wybrane nieruchomości żydowskie w Wołominie,
według spisów sporządzonych podczas drugiej wojny światowej
.
W poniższym wykazie pominięto wyszczególnione w dokumentach źródłowych numery posesji.

ul. Błońska
Eierweis Symcha - plac

ul. Cicha
Liwszyc Mieczysław - plac
Liwszyc Mieczysław - plac

ul. Fabryczna
Młyński Zelig - plac

Pl. Górnośląski
Kracuski Szmul i Kohn - dom
Cytryn Majer - plac
Furgang Mordka - dom

ul. Kazimierzowska
Liwszyc Mieczysław - plac
Liwszyc Mieczysław - plac

ul. Kobyłkowska
Milsztejn Abram - dom

ul. Kościelna
Frydman Łaj - dom
Bursztyn Adam - dom
Szulman Boruch - dom
Bursztym Szmul - dom
Goldsztejn Dawid i Wajnsztok - dom
Laskowski Josek - dom
Nojmajster Dawid - dom
Laskowski i Trosterman - dom
Frydman Bajla - dom
Asz Icek i Siedlecki Icek - dom
Fryd Srul - dom
Tejblum Icek - dom
Bass Jakub - dom
Folman Fiszel - dom
Kruger Perec i Goldberg Majer - dom
Wajsbrot i Last - dom
Frochman Jakub - dom
Lichtman Zelman - dom
Gartenkraut Hersz - dom
Lichtman Szlama - dom

ul. Legionów
Rozen I. - dom
Siedlecki Icek - dom
Borensztejn Chaja - dom
Siedlecki Moszek i Judka - dom
Szejnbaum - dom
Wagman Nysen i Szmul - dom
Bursztyn - dom
Tajblum Icek i Jankiel - skład
Bursztyn Gerszon - plac
Mandelberg Adam - dom
Tejblum Izaak - plac
Grabina Jankiel - dom
Klajman Jankiel - dom
Zylbersztajn Josek - dom
Rosenberg Abe - dom
Grabina Szmul, Hersz Jeleń - dom
Rubinsztejn - dom
Śmietanka Hersz - dom
Laskowski Josek - dom
Grodzki Josek Dawid - dom
Lipa Abram - dom
Bursztyn Moszek - dom
Zylbersztajn Chaim - plac
Kohn o Borensztejn - plac
Wozenberg - dom

ul. Leszczyńska
Lederman Zygmunt - dom
Lederman Zygmunt - dom
Rzeźnik Jakub - dom
Blimbaum Szlama - dom i fabryka
Rabinowicz Szlama - plac

ul. 11 Listopada
Zylbersztajn - dom
Baran Froim i Josek - dom
Taub Becalel - dom
Ciechanowiecki Josek - dom
Ciechanowiecka Estera - plac
Jedwabnik Mendel - dom i skład
Gmina Żydowska - plac
Kalinowicz Szyja - dom
Lastfogel Dawid - dom
Borensztejn Chawa - plac
Manemer Szmul i Josek - plac
Kiersz Jojne - dom
Kruger Perec i Gitel - skład

ul. Mickiewicza
Fryd - plac

ul. Miła
Zagościński Arie - dom
Zagościński Szaja - dom
Bass Jakub - plac
Karp Dawid - dom
Srebrnicki Szlama - dom
Wagman Sara - dom
Dombk Majer - dom
Karmioł Alter - plac

ul. Ogrodowa
Sadownik R. - dom
Gmina Żydowska - dom, mykwa
Mandelberg Abram - dom
ul. Pierackiego
Cukiert Abram - dom
Szulman Aron - plac
Miller Herszek - dom

ul. Piłsudskiego
Rotsztejn Josek - dom i skład

ul. POW
Montberg Boruch - dom
Radzyński Juda Lejb - dom
Welingsztejn Cypa - plac
Kopel Izrael - fabryka

ul. Polna
Włodawer Rywka - plac
Zagościńska Gołda - dom
Zylbersztajn Beniamin - dom
Liwszyc Mieczysław - plac
Frank Zachariasz - dom
Lewin Sz. i Brajdla - plac
Sztarkman Jakub - plac
Pokarm Judka - dom

ul. Sienkiewicza
Rojzenman - dom
Zaukin - zakład garbarski

ul. Sosnowa
Szlachtman Naftali i Łaja - plac

ul. Słowackiego
Dąbrowa Cypa - dom

ul. Chopina
Chaskielberg Mordko - dom

Trakt Warszawski
Fryman Szejna Chana - plac
Trzcina Chaja - dom

ul. Warszawska
Frydman Chaja Sara - dom
Fryman Szejna Chana, Hirsz - dom, szkoła
Fajsztejn Wolf - dom
Margulis Jankiel - dom
Kurant Perec i Ruchla - dom
Radzymiński Hersz - dom
Fajerman Benjamin - dom
Ciechanowiecka Raca - dom

ul. Wileńska
Tajblum Icek - dom, szkoła
Gelenter Moszek - dom
Lipe Abram - dom
Rubinsztajn Szyja - dom
Berger J. - dom
Liwszyc Mieczysław - plac
Binenfeld Abram Moszek - dom
Szulman Aron - dom

ul. Wołomińska
Liwszyc Mieczysław - dom i plac
Liwszyc Mieczysław - plac

ul. Żelazna
Wajnman - dom
Diment Gordon i spółka - dom
Wrocławska Dwojra - dom

ul. Korsaka
Sztutman - plac
Sztutman - plac
Sztutman Fajga - plac
Sztutman Fajga - plac
Hoglik Eliasz - plac
Sztutman Fajga - plac
Sztutman Fajga - fabryka

Lipiny Nowe
Skrobacz Icek - młyn

ul. Orwida
Sztutman Fajga - plac
Sztutman Fajga - dom
Sztutman Fajga - dom
Zrzeszenie Piekarzy Żydów - plac
Cukierman - dom
Hohglik Eliasz i Naftali - dom
Sztutman Fajga - plac
Sztutman Fajga - plac
Sztutman Fajga - fabryka

ul. Poznańska
Ajzenberg - dom

ul. Przechodnia
Nadborny Chaim - młyn

powrót do strony głównej